Thủ Tục Nhập Khẩu Hàng Đông Lạnh Tại Việt Nam

Do nhu cầu giao thương giữa các nước với mục đích cùng nhau phát triển thì các nước thường xuất khẩu những mặt hàng mà nước bạn khan hiếm và nhập khẩu những mặt hàng mà nước mình khan hiếm. Một trong những mặt hàng thường được nhập khẩu đó là hàng đông lạnh. Vậy Thủ tục nhập khẩu hàng đông lạnh có đơn giản không?

1. Về thủ tục hải quan:

1.1. Nếu doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan truyền thống:

– Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Quy trình thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15 tháng 06 năm 2009 về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

1.2. Nếu doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử:

– Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính.

– Quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử thực hiện theo quy định tại Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28 tháng 03 năm 2014 về việc Ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

2/ Về thủ tục kiểm dịch:

* Ngoài thủ tục hải quan nêu trên, hàng hóa Doanh nghiệp nhập khẩu là thủy sản nên Doanh nghiệp cần tham khảo Thông tư số 32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 7 năm 2012 Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch để xác định hàng hóa đó của doanh nghiệp có thuộc diện phải kiểm dịch thủy sản.

Việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thủy sản thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày 14 tháng 3 năm 2003.

Thắc mắc về nhập khẩu mặt hàng cụ thể “Gà đông lạnh”

Câu hỏi:

Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp mới thành lập với ngành nghề đăng ký kinh doanh là đại lý, cửa hàng kinh doanh bán lẻ thủy hải sản, thực phẩm. Hiện nay chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu mặt hàng thịt gà đông lạnh như đùi gà, sụn gà và mề gà. Sản lượng 1 container 40 Feet.

Nhưng do đây là lần đầu nhập khẩu nên không biết sẽ làm gì? Chúng tôi có một số vấn đề thắc mắc như sau:

1. Công ty chúng tôi có được phép nhập khẩu mặt hàng này không? Nếu không thì phải xin giấy phép nhập khẩu  hay thế nào?

2. Mặt hàng này thuế xuất khẩu bao nhiêu %?

3. Những giấy tờ cần thiết để nhập như C/O, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Kiểm định thú y…?

4. Ngoài ra có những quy định gì khi nhập khẩu hàng thực phẩm này từ Mỹ?

Giải đáp:

Doanh nghiệp được quyền hoạt động kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký tại Sở Kế hoạch đầu tư.

Về thủ tục hải quan và thủ tục kiểm dịch thì doanh nghiệp vui lòng tìm hiểu kĩ ở phần trên chúng tôi đã trình bày rất chi tiết.

Về thuế và lệ phí: Hàng hóa Doanh nghiệp dự đinh nhập khẩu phải đóng thuế nhập khẩu, thuế VAT và lệ phí hải quan.

Về thuế nhập khẩu:

Để xác định thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, cần căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa xuất khẩu đồng thời căn cứ vào Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp cho hàng hóa. Trên cơ sở mã HS hàng hóa trên, xác định được thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013.

Doanh nghiệp có thể tham khảo mã hàng hóa sau tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC nêu trên:

– 02.07: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

Thuế VAT: Thực hiện theo quy định tại:

– Luật thuế Giá trị gia tăng 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3.

– Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

– Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị giă tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

Lệ phí hải quan:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Doanh nghiệp có thể tham khảo Bộ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hải quan Ban hành tại Quyết định số 1842/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản trên tại mục THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan – Tổng cục Hải quan hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan địa phương để được hỗ trợ.