Tag Archives: thuê kho lạnh bảo quản rau củ

Nguyên Tắc Bảo Quản Rau Củ Quả Bằng Đông Lạnh

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên tắc chung bảo quản và chế biến rau, trái cây, củ đông lạnh. Các ngành công nghiệp thực phẩm đông lạnh hiện đại được bắt đầu bởi Clarence Birdseye ở Mỹ năm 1925. Birdseye đã biết được tốc độ đông lạnh là rất quan trọng để giữ […]