thư viện hình ảnh

Dưới đây là một số hình ảnh về hệ thống kho lạnh tiêu chuẩn của SK Logistics.

Sân bãi rộng 40 m dài 150m
Sân bãi rộng 40 m dài 150m
Kho đệm từ 5 đến 10 độ C
Kho đệm từ 5 đến 10 độ C
Cửa cuốn cách nhiệt, dock shelter trùm kín đuôi xe
Cửa cuốn cách nhiệt, dock shelter trùm kín đuôi xe
Sàn nâng điện thủy lực giúp xe vào container
Sàn nâng điện thủy lực giúp xe vào container
Hệ thống giá kệ theo tiêu chuẩn
Hệ thống giá kệ theo tiêu chuẩn
Hệ thống xe nâng hiện đại
Hệ thống xe nâng hiện đại
Phòng điều khiến kho lạnh
Phòng điều khiến kho lạnh
Hệ thống máy lạnh nhập khẩu Nhật Bản
Hệ thống máy lạnh nhập khẩu Nhật Bản
Hệ thống PCCC chuẩn quốc gia
Hệ thống PCCC chuẩn quốc gia
Hình ảnh trong kho
Hình ảnh kho lạnh Sk Logistics bên trong