thư viện hình ảnh

Dưới đây là một số hình ảnh về hệ thống kho lạnh tiêu chuẩn của SK Logistics.

Sân bãi rộng 40 m dài 150m
Sân bãi rộng 40 m dài 150m

 

Kho đệm từ 5 đến 10 độ C
Kho đệm từ 5 đến 10 độ C

Hệ thống giá kệ theo tiêu chuẩn
Hệ thống giá kệ theo tiêu chuẩn

 

Hệ thống xe nâng hiện đại
Hệ thống xe nâng hiện đại

 

Phòng điều khiến kho lạnh
Phòng điều khiến kho lạnh

 

Hệ thống máy lạnh nhập khẩu Nhật Bản
Hệ thống máy lạnh nhập khẩu Nhật Bản

 

Hệ thống PCCC chuẩn quốc gia
Hệ thống PCCC chuẩn quốc gia

 

Hình ảnh trong kho
Hình ảnh kho lạnh Sk Logistics bên trong