Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng

Công ty cổ phần đầu tư kho vận SK Logistics cung cấp một số dịch vụ GTGT chính như sau:

  • Bốc xếp hàng hóa.
  • Dịch vụ thay bao bì, in tem, dán tem.
  • Dịch vụ ủy quyền làm thủ tục kiểm dịch tại kho.
  • Dịch vụ cân hàng, phân loại hàng hoá theo yêu cầu của Khách hàng.
  • Đóng gói, đóng bao tải hàng hóa theo yêu cầu.
  • Lấy hàng xuất theo yêu cầu, bao gồm thực hiện các đơn hàng nhỏ lẻ hàng ngày (Picking).
  • Các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng.

MỤC TIÊU & GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA SK LOGISTICS

TRÁCH NHIỆM & TIN CẬY

Cung cấp cho khách hàng dịch vụ lưu trữ kho lạnh và các gói dịch vụ liên quan với tiêu chuẩn tốt nhất

AN TOÀN & BỀN VỮNG

Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp đảm bảo an toàn cho nhân viên cũng như các bên liên quan

CHUYÊN NGHIỆP

Sử dụng tối ưu mọi nguồn lực để đáp ứng nhu cầu khách hàng với độ nhanh nhạy và tính chính xác cao nhất

HỢP TÁC & ĐỒNG THUẬN

Phát triển bền vững, quan tâm và bảo vệ môi trường. Xây dựng một mối quan hệ lâu dài và bền chặt với khách hàng