0 M2 DIỆN TÍCH
0 KHÁCH HÀNG
0 PALLETS CÔNG SUẤT
0 KHO LẠNH