Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Hệ thống IT là mấu chốt cho việc quản lý của chúng tôi, khách hàng của SK luôn cập nhật thông tin về hàng hóa theo thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối. Hệ thống Phần mềm quản lý kho ERP của chúng tôi được xây dựng nội bộ theo tiêu chuẩn Quốc tế. Hệ thống của chúng tôi giúp cho việc quản lý dễ dàng, chính xác và nhanh nhạy. Hàng hóa của khách hàng luôn được cập nhập hàng ngày hoặc mỗi khi có biến động nhập xuất. Khách hàng có thể kiểm soát dễ dàng :

• Số lượng, chủng loại tất cả các mặt hàng

• Tình trạng nhập xuất lịch sử của hàng hóa

• Theo dõi hàng trên đường, các báo cáo nhập xuất tồn và chi phí lưu kho

• Các báo cáo có thể xuất file excel để dễ dàng cho việc xử lý